Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8164
Title: Nghiên cứu khả năng hấp thụ của các hợp chất xanthone có nguồn gốc từ vỏ măng cụt lên bề mặt kim loại sắt (Fe) bằng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động học phân tử
Other Titles: Investigation into adsorption performance of xanthones extracted from garcinia mangostana on iron surface using the quantum chemistry and molecular dynamic simulation methods
Authors: Nguyễn, Minh Thông
Đinh, Tuấn
Phạm, Cẩm Nam
Keywords: Xanthone
Ức chế ăn mòn
Hóa lượng tử
Măng cụt
Mô phỏng động học phân tử
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 136 -140
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8164
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuKhaNangHapThu.TT.pdfTóm tắt143.25 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuKhaNangHapThu.TV.pdfNội dung1.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.