Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8159
Title: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: The factors affecting job satisfaction of the tour guides in Da Nang city
Authors: Nguyễn, Đức Tiến
Keywords: Du lịch
Hướng dẫn viên
Nhân tố tác động
Sự hài lòng trong công việc
Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(113). 2017; Trang 108 - 111.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8159
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CacNhanToTacDong.TT.pdfTóm tắt81.41 kBAdobe PDFView/Open
CacNhanToTacDong.TV.pdfNội dung321.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.