Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8158
Title: Chính sách xoay trục của Mỹ và những tác động của nó đến lợi ích chiến lược ở khu vực Đông Nam Á trong quan hệ Mỹ - Trung
Other Titles: US pivot and impact of this pivot on strategy benefits in the southeast Asia in the US China relationship
Authors: Trương, Công Vĩnh Khanh
Keywords: Mỹ
Trung Quốc
Chính sách xoay trục
Khu vực
Đông Nam Á
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(113). 2017; Trang 45 - 49.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8158
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChinhSachXoayTruc.TT.pdfTóm tắt83.18 kBAdobe PDFView/Open
ChinhSachXoayTruc.TV.pdfNội dung321.66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.