Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8146
Title: Nguy cơ dòng Rip ven biển Đà Nẵng
Other Titles: The Rip current hazard along the coastline of Da Nang
Authors: Nguyễn, Thị Bảy
Phạm, Văn Tiến
Lê, Văn Khoa
Keywords: Dòng Rip
Nguy cơ
An toàn bãi biển
Mike Couple
Đà nẵng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 1 - 6
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8146
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyCoDongRip.TT.pdfTóm tắt140.99 kBAdobe PDFView/Open
NguyCoDongRip.TV.pdfNội dung746.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.