Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8145
Title: Nghiên cứu phân bố điện từ trường và xây dựng mạch điện thay thế hình T của máy biến áp lực bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Other Titles: A study of Electromagnetic distribution and establishing the T equivalent circuit of power transformers by finite element method
Authors: Nguyễn, Đức Quang
Keywords: Máy biến áp lực
Điện từ trường
Mạch thay thế hình T
Phương pháp phần tử hữu hạn
Chế độ không tải
Chế độ ngắn mạch
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 65 - 70
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8145
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuPhanBoDienTuTruong.TT.pdfTóm tắt142.77 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuPhanBoDienTuTruong.TV.pdfNội dung762.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.