Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8136
Title: Khảo sát môi trường đất bằng phương pháp ảnh điện 2D-3D, nghiên cứu cụ thể tại các tuyến đường thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Other Titles: Geology survey Electrical via electrical 2,3- dimensional method, a case study at Ngu Hanh Son district, Da Nang city
Authors: Lê, Phước Cường
Lương, Văn Thọ
Keywords: Địa chất
Ảnh điện 2D
Ảnh điện 3D
Giải đoán
Quận Ngũ Hành Sơn
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 7 - 10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8136
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatMoiTruongDat.TT.pdfTóm tắt69.75 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatMoiTruongDat.TV.pdfNội dung636.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.