Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8098
Title: Đánh giá hiện trạng sản xuất và đề xuất áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng
Other Titles: Assessing the production status and applying cleaner production solutions to Halong-Danang Canfoco Co., Ltd
Authors: Phan, Như Thúc
Đinh, Hữu Tuyến
Keywords: Chế biến thủy sản
Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng
Giảm thiểu chất tại nguồn phát sinh
Sản xuất sạch hơn
Tiết kiệm năng lượng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 100 - 105
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8098
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaHienTrangSanXuat.TT.pdfTóm tắt66.9 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaHienTrangSanXuat.TV.pdfNội dung497.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.