Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8097
Title: Cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện phân phối 22KV có phụ tải phi tuyến dùng D-Statcom và bộ lọc sóng hài
Other Titles: Voltage quality improvement in 22Kv distribution network connected nonlinear load using D-Statcom and harmonics filter
Authors: Nguyễn, Hữu Vinh
Hoàng, Văn Khải
Nguyễn, Hùng
...
Keywords: Bộ bù đồng bộ tĩnh lưới phân phối (D-Statcom)
Bộ nghịch lưu nguồn áp (VSC)
Chất lượng điện áp
Bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ (PID)
Bộ lọc sóng hài
Tổng độ méo dạng sóng hài (THD)
Phân tích phổ (FFT)
Tiêu chuẩn quốc tế IEEE Std 519-2014
Tiêu chuẩn Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 120 - 124
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8097
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaiThienChatLuong.TT.pdfTóm tắt73.08 kBAdobe PDFView/Open
CaiThienChatLuong.TV.pdfNội dung665.32 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.