Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8094
Title: Mô hình các phần tử trong lưới điện nhỏ
Other Titles: Modeling of the microrid components
Authors: Lưu, Ngọc An
Keywords: Hệ thống năng lượng mặt trời
Bộ dự trữ năng lượng
Diesel
Điều khiển PQ
Lưới điện nhỏ
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(114). 2017; Trang 1 - 5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8094
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhCacPhanTu.TT.pdfTóm tắt79.64 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhCacPhanTu.TV.pdfNội dung467.37 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.