Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8039
Title: Bàn về quá trình vận động của truyện trinh thám Việt Nam
Other Titles: Discussion on the process of mobilization of the Vietnam detective story
Authors: Nguyễn, Phong Nam
Nguyễn, Thành Khánh
Keywords: Truyện trinh thám
Quy luật
Thể loại văn học
Hiện đại hóa
Mô phỏng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(99).2016; Trang 71 - 73
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8039
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BanVeQuaTrinhVanDong.TT.pdfTóm tắt66.13 kBAdobe PDFView/Open
BanVeQuaTrinhVanDong.TV.pdfNội dung209.32 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.