Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8021
Title: Khả năng áp dụng chương trình tiếng Anh theo phương pháp dạy ngoại ngữ dựa vào nội dung cho sinh viên năm 1, 2 Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Possibility of applying content - Based instruction to English language programs for freshmen and sophomores at Department of International Studies, University of Foreign Language Studies, the University of Danang
Authors: Lê, Thị Phương Loan
Keywords: Phương pháp dạy ngoại ngữ dựa vào nội dung
Khả năng áp dụng hiệu quả
Tiếng Anh
Kiến thức chuyên ngành
Chương trình Kĩ năng tiếng B1, B2
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(99).2016; Trang 32 - 36
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8021
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaNangApDungChuongTrinh.TT.pdfTóm tắt67.67 kBAdobe PDFView/Open
KhaNangApDungChuongTrinh.TV.pdfNội dung268.28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.