Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8019
Title: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - thực trạng và giải pháp
Other Titles: Development of preschool management staff in Que Son district, Quang Nam province: status quo and solution
Authors: Lê, Đình Sơn
Phan, Duy Phương
Keywords: Giáo dục
Quản lý
Thực trạng
Giải pháp
Trường mầm non
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(99).2016; Trang 48 - 51
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8019
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhatTrienDoiNguCanBoQuanLy.TT.pdfTóm tắt65.07 kBAdobe PDFView/Open
PhatTrienDoiNguCanBoQuanLy.TV.pdfNội dung218.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.