Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8010
Title: Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách chấn công trình xây dựng chịu tác động của động đất
Other Titles: Research and apply solutions to damage the construction works affected by earthquakes
Authors: Hoàng, Phương Hoa, PGS.TS.
Đào, Đình Nhân, TS.
Nguyễn, Văn Nam, ThS.NCS.
...
Keywords: Động đất
Công trình xây dựng chịu tải trọng động đất
Gối một mặt trượt ma sát-SFP
Gối hai mặt trượt ma sát-DFP
Gối TFP
Nghiên cứu
Issue Date: 2018-03
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016.ĐNA.03; 293 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8010
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangPhuongHoa.TT.pdfTóm tắt2.92 MBAdobe PDFView/Open
HoangPhuongHoa.TV.pdfNội dung43.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.