Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7983
Title: Ứng dụng thẻ điểm cân bằng cho công ty TNHH MTV xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa (KHASPEXCO)
Other Titles: Applying the Balanced Scorecard to Khanh Hoa Seaproduct Exploitation and Service Enterprise (KHASPEXCO)
Authors: Phan, Thị Xuân Hương
Trần, Đình Khôi Nguyên
Nguyễn, Văn Ngọc
Keywords: Bản đồ chiến lược
Chỉ số then chốt đánh giá hiệu suất công việc
Chế biến thủy sản
Mục tiêu chiến lược
Thẻ điểm cân bằng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(99).2016; Trang 19 - 23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7983
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungTheDiemCanBang.TT.pdfTóm tắt69.46 kBAdobe PDFView/Open
UngDungTheDiemCanBang.TV.pdfNội dung772.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.