Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7961
Title: Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị điện ứng dụng công nghệ Internet of Things
Other Titles: Building electrical appliance control system applying Internet of Things technology
Authors: Trần, Thanh Hà
Lê, Ngọc Quý Văn
Trần, Thanh
Keywords: Mạng lưới thiết bị kết nối Internet
Công tắc thông minh
Cảm ứng điện dung
Môi trường phát triển tích hợp Arduino
Mã xác thực
Hệ thống điều khiển tự động hóa
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 1; Trang 26 - 30.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7961
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungHeThongDieuKhien.TT.pdfTóm tắt85.65 kBAdobe PDFView/Open
XayDungHeThongDieuKhien.TV.pdfNội dung1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.