Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7942
Title: Xác định giá mua điện feed-in tariffs cho các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn có xét đến các yếu tố thay đổi mang tính đặc thù
Other Titles: Calculation of feed-in tariffs for large-scale solar power plants taking in account their own changed characteristics
Authors: Đinh, Thành Việt
Phan, Công Tiến
Keywords: Năng lượng mặt trời
Giá feed-in tariffs
FIT
Giá NLTT
Giá ưu đãi NLTT
Cơ chế khuyến khích NLTT
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 1; Trang 104 - 107.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7942
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XacDinhGiaMuaDien.TT.pdfTóm tắt81.08 kBAdobe PDFView/Open
XacDinhGiaMuaDien.TV.pdfNội dung1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.