Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7925
Title: Đánh giá rủi ro sức khỏe của con người do kim loại nặng (Crom và chì) trong rau xà lách (Lactuca Satival.) trồng tại vùng rau chuyên canh thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Assessment of human health risk due to heavy metals (Chrome and lead) in lettuce grown at Khuc Luy's vegetable field, DienMinh commune, DienBan district, QuangNam province
Authors: Đoạn, Chí Cường
Võ, Văn Minh
Phạm, Thị Thúy Ngà
Keywords: Kim loại nặng
Rau xà lách
Hệ số tích lũy
Đánh giá rủi ro sức khỏe
Huyện Điện Bàn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Table of contents: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(88).2015; Trang 99 - 103
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7925
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaRuiRoSucKhoe.TT.pdfTóm tắt72.77 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaRuiRoSucKhoe.TV.pdfNội dung370.33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.