Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7924
Title: Khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố vận hành của máy điều hòa đến tiêu thụ điện năng trong các công trình
Other Titles: Examining and analyzing the impact of operating factors of air conditioning systems on energy used in buildings
Authors: Nguyễn, Minh Hòa
Nguyễn, Lam
Keywords: Tiết kiệm năng lượng
Công trình hiệu quả năng lượng
Công trình xanh
Hệ thống điều hòa không khí
Nhiệt độ
Mô phỏng năng lượng trong tòa nhà
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 1; Trang 35 - 39.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7924
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatVaDanhGiaAnhHuong.TT.pdfTóm tắt81.33 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatVaDanhGiaAnhHuong.TV.pdfNội dung1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.