Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7840
Title: Sử dụng phương pháp định giá thị trường gián tiếp trong xác định giá trị môi trường do tác động của dự án thủy điện
Other Titles: Using indirect market approache to value environmental impacts by hydro-power investment projects
Authors: Lê, Thị Kim Oanh
Keywords: Xác định giá trị
Tài sản môi trường
Tác động môi trường
Phương pháp chi phí du hành
Dự án thủy điện
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(88).2015; Trang 64 - 68
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7840
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungPhuongPhapDinhGia.TT.pdfTóm tắt65.12 kBAdobe PDFView/Open
SuDungPhuongPhapDinhGia.TV.pdfNội dung356.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.