Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7825
Title: Nghiên cứu tính toán các thông số cài đặt cho rơle kỹ thuật số SEL-387A bảo vệ máy biến áp
Other Titles: Studying and calculating parameters for setting digital relay SEL-387A to protect transformers
Authors: Phạm, Văn Kiên
Hoàng, Trần Thế
Keywords: Rơle
Rơle số
Rơle so lệch
SEL-387A
Bảo vệ máy biến áp
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(88).2015; Trang 50 - 55
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7825
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuTinhToan.TT.pdfTóm tắt69.31 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuTinhToan.TV.pdfNội dung589.69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.