Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7770
Title: Một phương pháp chọn điểm khởi đầu trong giải thuật điểm trong cho bài toán quy hoạch tuyến tính
Other Titles: A method of choosing starting point in interior point algorithms for linear programming
Authors: Phạm, Quý Mười
Phan, Thị Như Quỳnh
Keywords: Bài toán quy hoạch tuyến tính
Phương pháp chọn điểm khởi đầu
Phương pháp điểm trong
Phương pháp Ellipsoid
Phương án chấp nhận được khởi đầu
Phương án tối ưu chấp nhận được
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(98).2016; Trang 112 - 116
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7770
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MotPhuongPhapChonDiem.TT.pdfTóm tắt67.96 kBAdobe PDFView/Open
MotPhuongPhapChonDiem.TV.pdfNội dung350.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.