Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7760
Title: Ứng dụng D-STATCOM để cải thiện chất lượng điện áp trên hệ thống điện phân phối 22kV: khu công nghiệp Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Other Titles: D-STATCOM application to improve voltage quality in 22kV power distribution system: a case study at Tan Binh industrial park, Ho Chi Minh city
Authors: Nguyễn, Hữu Vinh
Hồ, Thanh Tuấn
Nguyễn, Hùng
...
Keywords: Bộ bù đồng bộ tĩnh lưới phân phối (D-STATCOM)
Bộ bù tĩnh (SVC)
Bộ nghịch lưu nguồn áp (VSC)
Cải thiện chất lượng điện áp
Bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ (PID)
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 102 - 106.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7760
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungD-Statcom.TT.pdfTóm tắt87.01 kBAdobe PDFView/Open
UngDungD-Statcom.TV.pdfNội dung553.24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.