Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7755
Title: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án
Other Titles: Researching on application of multiple objective differential evolution algorithm to solve time-cost trade off problems in construction projects
Authors: Trần, Đức Học
Nguyễn, Quang Trung
Phạm, Anh Đức
Mai, Anh Đức
Keywords: Quản lý xây dựng
Tiến độ
Thời gian
Chi phí
Vi phân tiến hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(98).2016; Trang 98 - 102
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7755
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuUngDungThuatToan.TT.pdfTóm tắt69.01 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuUngDungThuatToan.TV.pdfNội dung484.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.