Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7745
Title: Những kết quả bước đầu về thành phần hóa học của Củ nghệ vàng (Curcuma longa.L) thu hái ở tỉnh Champasack Lào
Other Titles: Primary study of chemical compounds of Curcuma longa.L from Champasack Laos
Authors: Menvilay, Sesavanh
Giang, Thị Kim Liên
Đào, Hùng Cường
Keywords: Nghệ vàng Lào
Desmethoxycurcumin
Zingiberene
Ar- tumerone
Eucalyptol
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 126 - 129.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7745
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhungKetQuaBuocDau.TT.pdfTóm tắt95.28 kBAdobe PDFView/Open
NhungKetQuaBuocDau.TV.pdfNội dung391.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.