Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7743
Title: Giáo trình toán ứng dụng trong tin học (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp)
Authors: Bùi, Minh Trí. PSG.TS.
Keywords: Toán học
Toán học ứng dụng
Khoa học
Issue Date: 2008
Publisher: Giáo Dục
Citation: Tái bản lần thứ tư
Description: Sách; 274 trang.
Table of contents: Chương I: Tập hợp - Quan hệ - Ánh xạ; Chương II: Hàm số ma trận; Chương III: Đại số Boole; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7743
Appears in Collections:5.Khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhToanUngDungTrongTinHoc.TT.pdfMục lục500.88 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhToanUngDungTrongTinHoc.TV.pdfNội dung5.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.