Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7735
Title: Nghiên cứu thu nhận vị trí - thời gian để định lượng phơi chiếu cá nhân đối với không khí trong nhà
Other Titles: Research on recording the time - location patterns for estimating the personal exposure to indoor air
Authors: Trần, Xuân Hồi
Keywords: Không khí trong nhà
I-131
Liều chiếu trong
Phơi chiếu cá nhân
Vị trí - thời gian
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 112 - 116.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7735
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThuNhanViTri.TT.pdfTóm tắt80.95 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThuNhanViTri.TV.pdfNội dung421.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.