Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7734
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học của Trà hoa vàng (Camellia quephongnensis hakoda et Ninh) bằng khối phổ phân giải cao
Other Titles: A study of chemical constituents of the Camellia quephongnensis Hakoda et Ninh flowers with high resolution mass spectrometry
Authors: Nguyễn, Văn Minh Khôi
Phùng, Văn Trung
Hoàng, Minh Hảo
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Giang, Thị Kim Liên
Ngọ, Thị Phương
Trần, Quốc Thành
Lê, Ngọc Hùng
Lê, Minh Hà
Keywords: Camellia quephongensis
Trà hoa vàng
Camellia sp
Poliphenol
Khối phổ phân giải cao
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 121 - 125.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7734
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThanhPhanHoaHoc.TT.pdfTóm tắt86.23 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThanhPhanHoaHoc.TV.pdfNội dung677.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.