Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7701
Title: Khảo sát vùng đo mức bão hòa oxy trong máu động mạch theo nhịp đập (SpO2) tốt nhất trêncổ tay, và ảnh hưởng của sắc tố da - kích thước cổ tay - giới tính đến kết quả đo, sử dụng đầu đo phản xạ
Other Titles: A survey on the best areas for measuring arterial blood oxygenation level (SpO2) on wrist, and influence of parameters such as skin color, wrist size, and sex on received signal quality, using reflectance pulse oximeter probe
Authors: Lại, Phước Sơn
Nguyễn, Thị Anh Thư
Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Đo SpO2
Phản xạ SpO2 tại cổ tay
Sắc tố da
Kích thước cổ tay
Giới tính
Động mạch quay
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(98).2016; Trang 59 - 64
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7701
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatVungDo.TT.pdfTóm tắt79.62 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatVungDo.TV.pdfNội dung660.23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.