Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7675
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng lượng tiến dao đến lực cắt khi tiện thép C45 dùng mảnh dao hợp kim Cacbit Vonfram trên máy CNC Emco Concept Turn 250
Other Titles: A study on determining the feedrate influence on cutting force on turning C45 steel using Cacbit Vonfram cutter piece on CNC Emco Concept Turn 250
Authors: Phạm, Nguyễn Quốc Huy
Trần, Xuân Tùy
Lê, Minh Sơn
Keywords: Tiện
Phương trình lực cắt
Lực cắt
Lượng tiến dao
Máy CNC
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 43 - 47.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7675
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuongLuong.TT.pdfTóm tắt79.44 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuongLuong.TV.pdfNội dung665.43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.