Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7650
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng trượt tương đối giữa ống thép và lõi bê tông đến khả năng chịu lực nén lệch tâm của cột ống thép nhồi bê tông
Other Titles: Investigation into the relative sliding effect between steel tube and concrete core on eccentric compression resistant of concrete filled steel tube columns
Authors: Lê, Xuân Dũng
Phạm, Mỹ
Keywords: Cột ống thép nhồi bê tông
Hiệu ứng trượt tương đối
Khả năng chịu lực nén lệch tâm
Ứng suất tiếp xúc kết
Mô hình phần tử hữu hạn
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(98).2016; Trang 15-21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7650
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuongTruot.TT.pdfTóm tắt77.78 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuongTruot.TV.pdfNội dung582.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.