Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7620
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Other Titles: A study of factors affecting the profitability of Vietnam commercial banks
Authors: Võ, Thị Phương
Keywords: Ngân hàng thương mại Việt Nam
Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi
Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 8(117). 2017; Trang 79 - 83.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7620
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCacYTo.TT.pdfTóm tắt73.79 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCacYTo.TV.pdfNội dung902.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.