Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7613
Title: Tình hình huy động, phân bố và sử dụng đầu tư công trong quá trình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi
Other Titles: Mobilization, distribution and use of public investment in the economic growth performance of Quang Ngai
Authors: Nguyễn, Viết Vy
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Đầu tư
Đầu tư công
Đầu tư tư nhân
Phân bổ đầu tư
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 8(117). 2017; Trang 107 - 111.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7613
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhHinhHuyDong.TT.pdfTóm tắt71.98 kBAdobe PDFView/Open
TinhHinhHuyDong.TV.pdfNội dung858.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.