Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7608
Title: Sử dụng xe gắn máy chạy bằng khí hóa lỏng LPG để làm giảm ô nhiễm môi trường không khí
Other Titles: Use of motorcycles consuming LPG to reduce air pollution
Authors: Bùi, Văn Ga, PGS.TSKH.
Dương, Việt Dũng, ThS.
Nguyễn, Hữu Hường, ThS.
Keywords: Xe gắn máy
Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
Giảm ô nhiễm môi trường không khí
Issue Date: 2001-04
Publisher: Tạp chí Giao thông Vận tải
Description: Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải), Số 4, trang 51-53 và 61, 2001.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7608
ISSN: 0866-7012
Appears in Collections:Công trình Nghiên cứu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungXeGanMay.TV.PDFNội dung5.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.