Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7574
Title: Nghiên cứu thực nghiệm các tính năng ảnh hưởng đến hệ thống bơm nhiệt quá lạnh/ quá nhiệt tự dùng nguồn điện
Other Titles: Experimental research on influence on the performance of sub-cooled/ superheat heat pump system
Authors: Hồ, Trần Anh Ngọc
Hoàng, Thành Đạt
Keywords: Bơm nhiệt
Quá lạnh
Quá nhiệt
COP
Năng lượng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 2; Trang 35 - 39.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7574
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThucNghiemCacTinhNang.TT.pdfTóm tắt70.57 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThucNghiemCacTinhNang.TV.pdfNội dung775.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.