Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7573
Title: Tính truyền nhiệt khi cấp đông cryo bề mặt phẳng vật ẩm bằng phương pháp sai phân hữu hạn
Other Titles: Using finite difference methods to calculate heat transfer in freezing the flat surface of humid materials by cryogenic technique
Authors: Thái, Ngọc Sơn
Hoàng, Ngọc Đồng
Lê, Minh Trí
Keywords: Lỏng nitơ
Truyền nhiệt
Ung thư
Kỹ thuật cryo
Phương pháp sai phân hữu hạn
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 2; Trang 44 - 47.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7573
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhTruyenNhiet.TT.pdfTóm tắt74.38 kBAdobe PDFView/Open
TinhTruyenNhiet.TV.pdfNội dung600.57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.