Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7572
Title: Thực nghiệm xác định các thông số công nghệ chính của quá trình sấy màng đỏ hạt Gấc theo phương pháp sấy bơm nhiệt
Other Titles: Experiments of the main technological parameters determination for Gac fruit aril drying on the heat pump
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Bùi, Trung Thành
Keywords: Bơm nhiệt
Gấc
Sấy màng đỏ hạt Gấc
Sấy lạnh
Thực nghiệm đa yếu tố.
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 2; Trang 24 - 29.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7572
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThucNghiemXacDinh.TT.pdfTóm tắt75.63 kBAdobe PDFView/Open
ThucNghiemXacDinh.TV.pdfNội dung968.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.