Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7566
Title: Đánh giá khả năng sử dụng môi chất R407F để thay thế môi chất R22 cho kho lạnh bảo quản thực phẩm và điều hòa không khí
Other Titles: Evaluating the use of R407F refrigerant to replace R22 refrigerant in cold food storage room and air conditioners
Authors: Nguyễn, Duy Tuệ
Nguyễn, Thế Bảo
Đào, Huy Tuấn
Keywords: Môi chất lạnh
Môi chất R407F
Thay thế môi chất lạnh
Loại bỏ môi chất HCFC-R22
Kho lạnh bảo quản
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 2; Trang 56 - 59.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7566
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaKhaNangSuDung.TT.pdfTóm tắt74.56 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaKhaNangSuDung.TV.pdfNội dung590.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.