Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7539
Title: Nghiên cứu, chế tạo máy kéo nén dạng nhỏ để xác định cơ tính của vật liệu
Other Titles: Research and manufacture of a miniature tensile machine for mechanical properties evaluation
Authors: Tào, Quang Bảng
Lưu, Đức Bình
Keywords: Cơ tính vật liệu
Máy thí nghiệm kéo nén dạng nhỏ
Vật liệu hàn
Vật liệu mới
Phần tử hữu hạn
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 1; Trang 1 - 4.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7539
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCheTao.TT.pdfTóm tắt71.12 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCheTao.TV.pdfNội dung1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.