Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7537
Title: Nghiên cứu khả năng tái sử dụng bông vụn vải thải để trồng nấm ăn và sản xuất phân hữu cơ
Other Titles: Research on reusing cotton waste for edible mushroom cultivation and organic fertilizer production
Authors: Lê, Phước Cường
Keywords: Bông thải
Nấm ăn
Phân hữu cơ
Nhà máy dệt may
Hiệu quả kinh tế
Phát triển bền vững
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 1; Trang 25 - 28.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7537
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuKhaNang.TT.pdfTóm tắt75.78 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuKhaNang.TV.pdfNội dung1.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.