Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7530
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của bão hòa mạch từ và hiệu ứng mặt ngoài đến đặc tính khởi động của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
Other Titles: Studying effects of magnetic saturation and skin effect on start characteristics of line start permanent magnet synchronous motors
Authors: Lê, Anh Tuấn
Bùi, Đức Hùng
Phùng, Anh Tuấn
Keywords: Động cơ
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
Nam châm vĩnh cửu
Bão hòa mạch từ
Hiệu ứng mặt ngoài
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 1; Trang 63 - 67.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7530
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuong.TT.pdfTóm tắt73.82 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuong.TV.pdfNội dung1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.