Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7526
Title: Định liều chiếu trong đối với 131I từ mẫu không khí và lịch sử phơi chiếu
Other Titles: Assessment of internal dose for I-131 using air sample and exposure pattern
Authors: Trần, Xuân Hồi
Huỳnh, Trúc Phương
Nguyễn, Văn Hùng
Keywords: Liều chiếu trong
I-131
Mẫu không khí
Phân tích nước tiểu
Phơi chiếu
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 1; Trang 99 - 103.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7526
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhLieuChieu.TT.pdfTóm tắt71.34 kBAdobe PDFView/Open
DinhLieuChieu.TV.pdfNội dung1.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.