Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7523
Title: Điều khiển điện áp của hệ thống pin mặt trời tích hợp vào lưới phân phối
Other Titles: Voltage control of PV systems in the distribution network
Authors: Lê, Thị Minh Châu
Lê, Đức Tùng
Nguyễn, Thùy Linh
Keywords: Hệ thống điện mặt trời
Tự động điều chỉnh điện áp
Lưới phân phối
Điều khiển P/Q
Điều kiển P/V
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 1; Trang 9 - 13.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7523
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DieuKhienDienAp.TT.pdfTóm tắt72.83 kBAdobe PDFView/Open
DieuKhienDienAp.TV.pdfNội dung1.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.