Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7506
Title: Thiên tính nữ trong tiểu thuyết 1981 và nhiều cách sống của Nguyễn Quỳnh Trang
Other Titles: Female inborn character in the novels"1981" and "ways of life" of Nguyen Quynh Trang
Authors: Nghiêm, Thị Hồ Thu
Đỗ, Thị Thu Sinh
Đoàn, Đức Hải
Keywords: Văn học Việt Nam đương đại
Nguyễn Quỳnh Trang
Thiên tính nữ
1981
Nhiều cách sống
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(101).2016; Trang 78 - 80
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7506
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThienTinhNu.TT.pdfTóm tắt77.05 kBAdobe PDFView/Open
ThienTinhNu.TV.pdfNội dung192.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.