Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7505
Title: Chuyển biến về phương thức hoạt động trong phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam đầu thế kỷ XX
Other Titles: Changes in the method of conducting Quang Nam patriotic and revolutionary movements in the early twentieth century
Authors: Huỳnh, Văn Tuyết
Keywords: Duy tân cải cách
Duy tân bạo động
Duy tân
Quảng Nam
Đầu thế kỉ XX
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(119). 2017; Trang 70 - 74
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7505
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChuyenBienVePhuongThuc.TT.pdfTóm tắt86.58 kBAdobe PDFView/Open
ChuyenBienVePhuongThuc.TV.pdfNội dung744.47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.