Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7502
Title: Khó khăn cơ bản và giải pháp khắc phục trong quá trình luyện kỹ năng nghe hiểu thuộc học phần tiếng Anh 3 - Trường Đại học Hoa Lư
Other Titles: Common difficulties and measures for drilling listening skill in general english 3 at Hoa Lu university
Authors: Nguyễn, Thị Miền
Keywords: Kỹ năng nghe
Khó khăn
Giải pháp
Luyện
Dạy ngôn ngữ
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(119). 2017; Trang 61 - 65.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7502
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhoKhanCoBan.TT.pdfTóm tắt81.45 kBAdobe PDFView/Open
KhoKhanCoBan.TV.pdfNội dung1.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.