Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7500
Title: Nghiên cứu mô hình phát triển đàn ngỗng bay và bài học cho Việt Nam
Other Titles: An introduction to the flying geese pattern of Japan and lessons for Viet Nam
Authors: Lê, Thị Phương Loan
Lê, Phương Mỹ Hiền
Keywords: Mô hình đàn ngỗng bay
Phát triển kinh tế
Nhật Bản
Đông Á
Ảnh hưởng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(119). 2017; Trang 23 - 28.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7500
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuMoHinhPhatTrien.TT.pdfTóm tắt91.22 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuMoHinhPhatTrien.TV.pdfNội dung1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.