Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7482
Title: Nghiên cứu cấu trúc tinh thể của màng tinh thê AIN được nuôi bằng phương pháp mọc thép pha hơi Hyđrua trên đế Sapphire được kết cấu rãnh
Other Titles: Study on the crystalline structure of AlN films grown on trenchpatterned α-Al2O3 templates using hydride vapor phase apitaxy method.
Authors: Đinh, Thành Khẩn, TS.
Nguyễn, Quý Tuấn, TS.
Lê, Văn Thanh Sơn, Th.S.
Keywords: Màng tinh thể AIN
Phương pháp mọc ghép pha hơi Hyđrua
Issue Date: 2016-12
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: Đ2015-03-79; 94 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7482
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThanhKhan.TT.pdfTóm tắt1.08 MBAdobe PDFView/Open
DinhThanhKhan.TV.pdfToàn văn12.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.