Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7458
Title: Mô hình thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài cho cử nhân kinh tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Other Titles: Overseas graduation practice models for Bachelors of Economics of DaNang Iniversity, Kon Tum Division
Authors: Đinh, Thị Thanh
Keywords: Thực tập tốt nghiệp
Thực tập tốt nghiệp nước ngoài
Hoạt động giáo dục đặc thù
Tập đoàn Đào Hương
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(101).2016; Trang 43 - 45
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7458
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhThucTap.TT.pdfTóm tắt66.57 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhThucTap.TV.pdfNội dung526.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.