Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7455
Title: Nghiên cứu tình hình tử vong sơ sinh ở khu vực thành thị và nông thôn của Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Nam Giang
Nguyễn, Đăng Quốc Chấn
Hồ, Thị Thanh Mai
Keywords: Tử vong sơ sinh
Khu vực thành thị
Khu vực nông thôn
Đà Nẵng
Nghiên cứu
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: Đ2015-01-24; 99 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7455
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiNamGiang.TT.pdfTóm tắt990.52 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiNamGiang.TV.pdfToàn văn13.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.