Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7445
Title: Ảnh hưởng của các thông số vận hành đến tính năng của động cơ sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
Other Titles: Effects of Operating Parameters on Performance of LPG Engines
Authors: Bùi, Văn Ga, PGS.TSKH.
Lê, Văn Tụy, Th.S.
Brun, Maurice,GS.TSKH.
Keywords: Nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
Thông số vận hành
Ảnh hưởng
Tính năng của động cơ
Issue Date: 2000-10
Publisher: Tạp chí Giao thông Vận tải
Description: Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2000; PP. 27-29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7445
Appears in Collections:Công trình Nghiên cứu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhHuongCuaCacThongSoVanHanh.TV.PDFNội dung4.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.